POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarivanje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR).

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje lične podatke prikupljamo, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima. 

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštoj uredbi o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti Vas obaveštavamo o svrsi obrade, načinu obrade, vrstama podataka o ličnosti koje obrađujemo, pravnom osnovu obrade, primaocima kojima se podaci o ličnosti otkrivaju, roku čuvanja podataka, Vašim pravima, prenosu Vaših podataka u druge države i bezbednosnim merama koje primenjujemo.

Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je

Udruženje “Musicology”
Adresa: Vladetina 18, Beograd, Republika Srbija
e-mejl: office@musicology.rs
MB: 28162430

Pružanje informacija putem „kontakt“ internet stranice
U svrhu pružanja informacija o koncertima i događajima, a na osnovu našeg legitimnog interesa da Vam pružimo našu ponudu, obrađujemo Vaše lične podatke (ime, e-mejl adresu i eventualno druge lične podatke koje nam date). Vaše lične podatke čuvamo 3 godine.

Slanje NEWSLETTER-a
Na osnovu Vašeg pristanka odnosno prijavljivanja na ovu uslugu davanjem e-mejl adrese, dobijate mogućnost da Vas obaveštavamo o koncertima i dešavanjima. U svakom trenutku se možete odjaviti od ove usluge odnosno povući pristanak putem e-mejla koji smo Vam poslali.

Pristup ličnim podacima imaju naši zaposleni koji su zaduženi za ovu vrstu komunikacije, a koji su obavezani na čuvanje poverljivosti ličnih podataka koje obrađuju. 

Vaše lične podatke ne otkrivamo drugim stranama.

Bezbednost Vaših ličnih podataka je za nas veoma važna. Primenom adekvatnih tehničkih i organizacionih mera, otklonili smo rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti koji su preneti, sačuvani ili na drugi način obrađivani. 

Mi održavamo optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštitom od virusa i spam-a.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. Iako sledimo opšteprihvaćene sigurnosne standarde da bismo zaštitili lične podatke koje su nam dostavljene, nije moguće garantovati sigurnost ili integritet informacija na internetu. Zbog toga Vam preporučujemo da preduzmete mere zaštite kako biste zaštitili svoje podatke, uključujući zaštitu lozinki, korišćenje bezbednih mreža za pristup internetu i odjavu iz mrežnih usluga kada ste izvan svog uređaja. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

Vaše lične podatke čuvamo u Republici Srbiji.

U cilju zaštite Vašeg prava na privatnost obaveštavamo Vas da imate pravo da nam se obratite putem e-mejla i da od nas tražite uvid u Vaše lične podatke, ažuriranje ili brisanje Vaših ličnih podataka. Takođe, imate pravo da tražite da se ograniči obrada Vaših ličnih podataka, pravo da povučete pristanak na obradu (u kom slučaju ćemo prestati sa obradom ako je pristanak jedini osnov obrade), pravo da nam uložite prigovor na obradu kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti odnosno nadzornom organu. 
Cenili bismo da nam se obratite pre podnošenja pritužbe Povereniku odnosno nadzornom organu, kako bismo probali da otklonimo problem.

Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama. Te internet stranice su stranice mi ne kontrolišemo i ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na te stranice. Mi nismo odgovorni za obradu podataka o ličnosti koju vrše druge internet stranice. 

O kolačićima koje koristi naša internet stranica možete videti na sledećem linku POLITIKA KOLAČIĆA

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili ukoliko želite da ostvarite neko od vaših prava, možete nam se obratiti licu na e-mejl: office@musicology.rs

Politika privatnosti može biti izmenjena u skladu sa potrebama i propisima. Svaka izmena ove politike biće objavljena na internet stranici.